Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

I. ŠTA SU PRAVILA PRIVATNOSTI

​Udruženje eCommerce Crna Gora poštuje privatnost i štiti lične podatke svojih korisnika, zaposlenih, poslovnih partnera ili drugih osoba s kojima ostvaruje poslovnu saradnju, a čije lične podatke prikuplja i obrađuje u svom svakodnevnom poslovanju.

Pravila privatnosti su temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja ličnim podacima unutar udruženja eCommerce Crna Gora, navedenih u tački III.

Ovim Pravilima se definišu osnovna načela i pravila zaštite ličnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima udruženja eCommerce Crna Gora, kao i zakonskim propisima, najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima. U cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, udruženje eCommerce Crna Gora želi dati jasne informacije o obradi i zaštiti ličnih podataka koje prikuplja i obrađuje te omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad ličnim podacima.

Pravilima privatnosti osiguravamo adekvatan nivo zaštite podataka u skladu s opštom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim za zaštitu ličnih podataka.

II. KOJI SU CILJEVI PRAVILA PRIVATNOSTI

Cilj ovih Pravila privatnosti je objasniti našim korisnicima, zaposlenima, poslovnim partnerima ili drugim osobama s kojima članice udruženja eCommerce Crna Gora ostvaruju poslovnu saradnju:

 • ​koje lične podatke prikupljamo i obrađujemo (a koje ne obrađujemo);
 • ​kako prikupljamo lične podatke, u koje svrhe i koje su nam osnove za to;
 • ​koliko dugo ih pohranjujemo i sa kim ih dijelimo;
 • ​koja prava imaju u pogledu zaštite podataka i kako ih mi štitimo
 • ko je voditelj obrade podataka

III. KOJIH SE NAČELA PRIDRŽAVAMO

Načela obrade podataka su osnovna pravila kojih se udruženje eCommerce Crna Gora pridržava prilikom obrade ličnih podataka ispitanika.

Udruženje eCommerce Crna Gora lične podatke obrađuje u skladu sa sledećim načelima obrade:

 • Zakonito, pošteno i transparentno – s obzirom na ispitanike i njihova prava, udruženje eCommerce Crna Gora će obrađivati lične podatke ispitanika skladno važećim zakonima i pokrivajući sva prava ispitanika. Udruženje eCommerce Crna Gora će osigurati transparentnu obradu ličnih podataka te će pružiti ispitanicima sve potrebne informacije i na zahtjev osigurati ispitanicima uvid u podatke, obrazloženja obrada, temelje obrade i sva druga prava skladno relevantnim propisima. Udruženje eCommerce Crna Gora će osigurati informacije ispitanicima kako se lični podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere ti lični podaci obrađuju ili će se obrađivati. Ispitanik će biti pravovremeno, odnosno prije samog prikupljanja podataka, upoznati sa svim relevantnim informacijama.
 • U ograničene svrhe – lični podaci prikupljaju se i obrađuju samo u određene, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.
 • Smanjene količine podataka – Udruženje eCommerce Crna Gora upotrebljava samo one podatke ispitanika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe;
 • Uz ograničeno skladištenje – Udruženje eCommerce Crna Gora osigurava da su lični podaci ispitanika čuvani u obliku koji omogućava identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se lični podaci obrađuju te ih nakon toga briše iz svih evidencija.
 • Tačno, potpuno i ažurno – Udruženje eCommerce Crna Gora osigurava poštenu i transparentnu obradu ličnih podataka  kako bi spriječile eventualne zloupotrebe lični podaci moraju biti tačni, potpuni i ažurni. Izuzetno nam je važno da ispitanik o svakoj promjeni svojih ličnih podataka odmah obavijesti udruženje eCommerce Crna Gora . Udruženje eCommerce Crna Gora primjenjuje transparentan proces komunikacije s ispitanicima kroz koji se može zatražiti prepravljanje ili brisanje netačnih podataka.
 • Osigurava cjelovitost i povjerljivost – Udruženje eCommerce Crna Gora prikuplja i obrađuje podatke na siguran način, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade takođe i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Podacima ispitanika pristupaju radnici zavisno o njihovim ovlašćenjima i radnim mjestima, tako i druge pravne lične isključivo na temelju legitimnog interesa Udruženja eCommerce Crna Gora i ako su nužni u svrhe ispunjenja ugovornih obaveza, a sve u skladu sa određenom svrhom prikupljanja i obrade ličnih podataka. Udruženje eCommerce Crna Gora primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacione mjere zaštite, ima implementirane sastave koji imaju za cilj identifikaciju i sprječavanja curenja podataka, metode nadzora nad pristupom podataka i sl.

IV. KOJE LIČNE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO

U okviru svog poslovanja članice Udruženja eCommerce Crna Gora mogu prikupljati sledeće kategorije ličnih podataka prema kategorijama ispitanika:

Zainteresovane strane:

 • ​kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.),
 • ​podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.).

Korisnici:

 • ​kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa i sl.),
 • ​podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.),
 • ​podaci potrebni za izvršenje ugovora (npr. ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.)

Kandidati za zapošljavanje:

 • ​kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.),
 • ​biografija (npr. podaci o obrazovanju, prethodnim zaposlenjima, radnom stažu, fotografija i sl.)
 • ​rezultati testiranja

​​​Bivši i sadašnji radnici:

 • ​svi podaci propisani pozitivnim propisima koji se odnose na radno-pravne odnose, računovodstvene i knjigovodstvene propise (npr. ime, prezime, adresa, OIB, godina rođenja, JMBG, i sl.),
 • ​podaci za potrebu interne komunikacije unutar firme (npr. poslovne fotografije i sl.),
 • ​podaci potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta poput organizovanih putovanja u stranu zemlju, ostvarivanje pogodnosti vezanih za posao i sl. (npr. ime, prezime, zaposlenje, vozačke dozvole, broj djece i sl.).

​​​Inostrani saradnici i poslovni partneri:

 • ​kontakt podaci (primjer: ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona i sl.),
 • ​biografija (primjer: podaci o obrazovanju, prethodnim zaposlenjima, radnom stažu i sl.),
 • ​podaci potrebni za izvršenje ugovora (primjer: ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.),
 • ​podaci potrebni za ispunjenje zakonskih uslova ulaska u državu Crnu Goru ili drugu zemlju (ime, prezime, zaposlenje, broj pasoša i sl.).

U slučaju nedavanja potrebnih ličnih podataka koje udruženje traži radi sklapanja i ostvarivanja prava iz ugovora između udruženja i ispitanika ili pružanja naših usluga, postoji mogućnost da ugovor neće moći biti sklopljen ili usluga pružena, da nećete moći pristupiti određenim sadržajima  ili edukacijama.

V. KAKO PRIKUPLJAMO LIČNE PODATKE

Udruženje eCommerce Crna Gora može lične podatke prikupljati na različite načine, uključujući:

 • ​Za vrijeme praćenja naše stranice uključujući i email komunikaciju,
 • Vašim ispunjavanjem bilo koje prijavnice za članstvo,
 • ​Vašim ispunjavanjem naših anketa ili online pitanja,
 • ​Vašim javljanjem na oglas za posao, eCommerce Akademiju ili druge edukacije,
 • ​Kada nam Vi dostavite informacije u vidu objave sadržaja na našoj stranici ili platformama ili tokom Vaše izravne komunikacije sa članovima Udruženja , uključujući ličnu komunikaciju i online komunikaciju putem stranice ili emaila;

​​​​​VI. U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO LIČNE PODATKE

Udruženje eCommerce Crna Gora može obrađivati lične podatke u sledeće svrhe:

 • ​usklađivanje sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i van područja Crne Gore
 • ​ugovaranje i korištenje proizvoda i usluga koje Udruženje pruža
 • ispunjenje svojih oabveza iz ugovora o prodaji usluga i proizvoda Udruženja ;
 • ​ponuda usluga i proizvoda Udruženja na tržištu;
 • ​analiza i administracija stranice i nadzora upotrebe stranice;
 • ​unapređenje usluga i proizvoda Udruženja , mjerenje Vašeg zadovoljstva uslugama;
 • ​upravljanje odnosima s ispitanicima (korisnicima stranice i/ili usluga) i drugim osobama u obavljanju svog poslovanja;
 • ​odabir kandidata za zapošljavanje, akademiju ili druge edukacije;

za marketing aktivnosti koje mogu biti:

 • ​edukacije
 • ​događaji
 • Facebook i Google oglašavanje
 • ​slanje newslettera;


VII. KOJE SU OSNOVE ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Udruženje eCommerce Crna Gora obrađuje Vaše lične podatke na temelju sledećih osnova:

 • ​izvršavanje ugovora o prodaji usluga Udruženja ili drugog ugovora sklopljenog između ispitanika i članova Udruženja ;
 • ​legitimni interes za informisanje naših članova, za pružanje usluge korištenja internet stranice i upravljanje istom, u statističke svrhe, radi utvrđivanja, rješavanja sporova i vođenja postupaka između ispitanika i Udruženja, radi dijeljenja ličnih podataka sa članovima i trećim licima u skladu s ovim Pravilima privatnosti, radi provjere postupka odabira kandidata u svrhu zapošljavanja;
 • ​izričite privole ispitanika za primanje marketinških poruka, newslettera, e-mail obavještenja o uslugama ili anketa za mjerenje zadovoljstva uslugama, za obradu vaših upita
 • ​radi ispunjavanja pravnih obveza Udruženja , osobno sa osnove računovodstvenih, knjigovodstvenih,  i ostalih pravnih obveza.

​​​​VIII. KOLIKO DUGO OBRAĐUJEMO LIČNE PODATKE

Lične podatke obrađujemo samo dok su nam potrebni u svrhe u koje ih prikupljamo, odnosno u svrhu ispunjenja ugovornog odnosa ili zakonskih oabveza, a najduže prema sledećim kriterijima:

 • ​Lične podatke prikupljene u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih i regulatornih obveza obrađujemo prema propisanim rokovima,
 • ​Lične podatke prikupljene u svrhu prodaje  proizvoda i usluga, obrađujemo u trajanju ugovornog odnosa;
 • ​Lične podatke prikupljene u svrhu marketinških aktivnosti obrađujemo dok ne povučete privolu, otkažete pretplatu ili ne zatražite brisanje pretplate, ili pak nakon određenog perioda neaktivnosti

​Lični podaci brišu se po prestanku ugovornog ili radnog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih oabveza obrađivanja, osim u slučaju da je pokrenut sudski ili drugi sličan postupak koji zahtijeva čuvanje podataka.

Po isteku rokova skladištenja, uklanjamo ih iz sastava i arhiva ili ih pretvaramo u anonimne podatke tako da vas više ne možemo identifikovati.

IX. SA KIM MOŽEMO DIJELITI LIČNE PODATKE

Udruženje eCommerce Crna Gora može na temelju svog legitimnog interesa dijeliti lične podatke između članica, koje ih takođe mogu obrađivati radi ispunjavanja zakonskih obaveza, sprečavanja zloupotrebe, poboljšanja proizvoda i usluga ili na temelju saglasnosti..

Udruženje eCommerce Crna Gora može dijeliti Vaše lične podatke sa trećim licima isključivo u sledećim slučajevima:

 • ​ako postoji zakonska oabveza ili izričito ovlašćenje na temelju zakona;
 • ​ako za obavljanje pojedinih poslova angažujemo drugu osobu kao tzv. podizvođača, tj.
 • izvršitelja obrade, koji djeluje isključivo po nalogu Udruženja pri čemu Udruženje eCommerce Crna Gora osigurava sve mjere zaštite podataka kao da ove poslove obavlja sama;
 • ​ako je podatke potrebno proslijediti trećem licu radi izvršenja ugovora s ispitanikom;
 • ​u slučaju promjene vlasničke strukture povezanih društava Udruženja u budućnosti, moguće je da Udruženje eCommerce Crna Gora prenese lične podatke novim povezanim društvima ili trećem licu radi obavljanja poslovanja
 • na temelju privole ispitanika.

​​​​To treće lice uključuje:

 • ​Zakonodavna, nadzorna i regulatorna tijela unutar i izvan područja Crne Gore
 • ​Finansijske institucije s kojim Udruženje eCommerce Crna Gora sarađuje
 • ​Revizore unutar i izvan Udruženja kao i ostalim tijelima koji su ovlašćeni za reviziju
 • ​Dobavljače koje Udruženje angažuje radi obavljanja usluga u ime i za račun Udruženja , za izvršenje obaveza iz ugovora s ispitanicima
 • ​Ostale agencije, institucije, udruženja, osiguravajuće kuće i firme, partneri s kojim Udruženje eCommerce Crna Gora ima sklopljen ugovor o poslovnoj saradnji temeljem kojeg poslovni korisnici mogu ugovarati i koristiti proizvode i usluge koje Udruženje eCommerce Crna Gora pruža itd.

Shopping cart

close
Scroll To Top